• 02163104077
  • 905543983799

Konsolosluk Çevirileri – Tercümeleri

İlgili konsolosluğa ibraz edilecek belgeler tercüme edilmelidir. Tercüme mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmalı, imzalanmalı ve daha sonra tercüme bürosu tarafından kaşelenmelidir. Bazı ülkelerin konsoloslukları sadece yeminli tercüman tarafından yapılan tercümeleri kabul ederler, bazı ülkelerin konsoloslukları ise yeminli tercüman tarafından tercüme edilip, imzalanıp, noterde onaylandıktan ve Apostil uygulandıktan sonra belgeleri kabul ederler. Bazı konsolosluklar ise ilgili ülkenin ilgili makamlarından alınan belgelere Apostilin uygulanmasını, daha sonra yeminli tercüme edilmesini, noterde tasdik edilmesini ve tekrar Apostilin uygulanmasını talep ederler.