• 02163104077
  • 905543983799

Ticari Çeviri - Tercüme

Diğer konularda olduğu gibi, ticari belgelerin de tercümesi doğru, eksiksiz, zamanında ve gizlilik çerçevesinde yapılmalıdır. Ticari tercüme/çeviri kapsamına giren birçok konuda ve birçok dilde kurumsal sözleşmeler, anlaşmalar, bankacılık ile ilgili tercümeler, finans işlemleri ile ilgili tercümeler, ticari teklif tercümeleri ticari dokümanların tercümeleri, uluslararası anlaşma ve ticari taahhütlerin tercümeleri, ihale dosyaları tercümeleri, iş güvenliği raporlarının tercümeleri, fizibilite raporları tercümeleri, ticari toplantı tutanakları tercümeleri, resmi gazete tercümeleri, kuruluş belgesi tercümeleri, şirketlerin imza sirküleri tercümeleri, ticaret odası belgelerinin tercümeleri, ihracat ve ithalat belgeleri v.b yazışma tercümeleri, konularında uzman ve deneyimli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.