• 02163104077
  • 905543983799

Yazılı Çeviri - Tercüme

Çeviri/Tercüme, bir dildeki bir metnin başka bir dile aktarılması işlemini ve bu süreç sonucunda elde edilen ürünü anlatmak amacıyla kullanılır. Dillerin tarihinin 200 bin yıllık bir geçmişi olduğu düşünülüyor. Çeviri tarihi de dillerin varlığı ile ortaya çıkmış. Ancak çeviri ilminin çok daha modern olduğunu söylemek mümkün. Yazılı çeviri denilince genellikle yazın çevirisi akla gelmektedir. Ancak, bugün dünyamızdaki çeviri faaliyetlerinin %90'dan fazlasını kullanım metinlerinin çevirisi oluşturur. Özellikle küreselleşme nedeniyle bu tür çeviriye olan gereksinim hızla artmaktadır.